ReadyPlanet.com

 Question Page > การโอนโฉนดที่ดิน

การโอนโฉนดที่ดิน


การโอนลอยโฉนดที่ดินจะกระทำได้หรือไม่?

การโอนลอยเมื่อผู้โอนเสียชีวิตจะกระทำการโอนต่อได้หรือไม่?

การโอนโฉนดที่ดินเมื่อผู้ที่ระบุในสัญญาว่าต้องเป็นผู้โอนเสียชีวิตแล้วจะกระทำการโอนตามที่ระบุในสัญญาได้หรือไม่?

ขอบพระคุณอยเงยิ่งที่ตอบคำถามครับPost by เอก :: Date 2010-07-29 11:54:30


Prev1Next

Opinion No. 1 (3189653)

ส่วนใหญ่เป็นเรื่องมอบอำนาจให้ไปโอนกรรมสิทธิ์ครับ โดยมอบโฉนดที่ดิน สัญญา เอกสารต่าง ๆ ไว้เรียบร้อย แต่ยังไม่ได้โอน คุณยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ครับ เพราะเมื่อ ผู้ขายตาย ทรัพย์สินตกเป็นมรดก หากทางยาท เขารู้ เขาสามารถคัดค้านได้ วันเวลาไปยื่นเรื่อง กับวันเวลาตาย มันแย้งกันอยู่ แต่คุณก็มีสิทธิที่จะฟ้องทายาทที่รับมรดก ให้โอนกรรมสิทธิ์ให้กับคุณตามสัญญา ของผู้ตาย ครับ หากคุณไปทำการโอนโดยรู้อยู่ว่าผู้โอนตายแล้ว คุณก็จะต้องรับผิดชอบครับ หากเจ้าหน้าที่ที่ดินรู้ ก็ไม่โอนให้หรอกครับ

 

By Admin Date 2010-07-29 20:59:59Prev1Next


Opinion
Opinion *
By  *
E-Mail 
Don't Display E-mail
Authentication Code *CAPTCHA Image

โครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน : ด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา งานสอบสวน สภ.ชัยบาดาล